Генератор (28В/90А) П/КЛ Ш КамАЗ,ЯМЗ-656,658 Е-3

3252-3771-50